ulan2

 

 

Stopień w pułku, funkcja, Imię i nazwisko, Przydział w II wojnie światowej, Stopień, Przebieg służby, co się z nim stało, miejsce zamieszkania, kto pozostał


 

1 Płk. d-ca pułku Wolf Plotteg Gieszkowski, rezerwa, Płk.

2 Płk. Dypl. Dr. d-ca pułku Roman Abracham Abraham-ca grupy, Poznań Gen. brygad, Jest w kraju, Warszawa

3 Ppłk. Dypl. d-ca pułku Tadeusz Machalski, Atasze wojskowy, Turcja, Grecja Gen. brygady, Anglia 

  z żoną.

4 Płk. Dypl. d-ca pułku Ludwik Schweizer Dowodził pułk. Płk. Dypl. Zmarł w Anglii 1960 r.

5 Ppłk. z-ca d-cy Ludwik Szanty.

6 Płk. z-ca d-cy Ludwik Bożycki, rezerwa

7 Mjr. z-ca d-cy Rondla Borycki Ppłk. Jest w Anglii Anglia

8 Ppłk. z-ca d-cy Zygmunt Maszażeński Br. kaw. Macka Ppłk. Jest w Anglii

9 Ppłk. z-ca d-cy Ludomir Wysocki Wysoki-ca 4 p.uł Ppłk. W czasie okup. AK, pozostał w kraju, Poznań

10 Mjr. dypl z-ca d-wc Emil Gruszecki Gruszeczki-ca 3 szwadronu. Ppłk. Poległ w Armii Andersa

11 Mjr. z-ca d-cy Stanisław Hejnich z pułkiem w 1939 r. Mjr. Poległ w 1939r.

12 Mjr. Kwaterm. Gołko Rezerwa

13 Mjr. Kwaterm. Zakrzewski Bartłomiej

14 Rtm. Kwaterm. Stelmaszewski Feliks Z pułkiem w 1939r. Rtm. Zmarł w Kanadzie

15 Mjr. Kwater. Wisłoki Stefan Rezerwa- emeryt

16 Mjr. Kwaterm. Liszko Stefan d-ca 6 p.uł Ppłk.

17 Rtm. adjutant Płachecki Płk.

18 Rtm. d-ca szw. Bekszczanin Janusz d-ca 10 p.sk ppłk, AK, Anglia

19 Rtm. d-ca szw. Kasticha Henryk Mjr.

20 Rtm. d-ca szw. Marszewski Zygmunt d-ca 4 p.sk Ppłk. AK w okupacji, W kraju k/Warszawy

21 Rtm. d-ca KM szw. Biełoń Konstanty

22 Rtm. Klauzul Alfred

23 Rtm. d-ca pl. Łączn. Zendro Wincenty Kwat. 25 p.uł Mjr. Katyń

24 Rtm. d-ca szw. Plackowski Józef, d-ca 10 p.uł ppłk, Zmarł

25 Rtm. d-ca szw. Reliszko Alfred Oficer transp NRK Rtm. rez

26 Rotm. d-ca szw II Kałasowski Stanisław

27 Rtm KM. d-ca szw. Jadownicki Marian Starobielsk

28 Rtm. d-ca szw. Szumski Józef

29 Rtm. d-ca szw. Dzierżanowski Henryk d-ca I szw. 26. p.uł Rtm. Zginąl

30 Rtm. d-ca szw. Kosiarski Stanisław, AK, Zamordowany przez gestapo

31 Rtm. d-ca szw. Bargiel Zygmunt, AK, Zmarł po wojnie Brwinów, Żona

32 Rtm. adjutant Miętus Karol Adj. 26 p.uł. Rtm. Zginął 30.09.1939r. Tarnów, Żona i córka

33 Rtm Pl. Łączn. Balasiński Stefan, 8 p.uł. Rtm. w kraju

34 Rtm. d-ca szw. Kucharski Tomasz 26 p.uł Rtm. w kraju, Gdańsk

35 Rtm. d-ca szw. Śliwiński Władysław d-ca 3 szw 26 p.ul rtm Zginąl w ZSRR

36 Rtm adjutant Riczka Bronisław KOP Rtm. Zginąl 23.09.39 r.

37 Rtm. d-ca szw. Budarkiewicz Włodzimierz, d-ca 4 szw. Rtm 26 p.uł AK, w kraju

38 Rtm. d-ca szw. Mentwiłło Leon 1893r. z 25 przeniesiony do 26 p.uł

39 Rtm. d-ca szw. Kapuściński Janusz 1895r. Gr. Operacyjna mjr. Włodzimierz Grupa Kaw., Włodzimierz Włochy

40 Rtm. Szw. zaop Gajewski Włodzimierz Mjr., Zginąl pod W-wą

41 Rotm. d-ca szw. Tuchołka Włodzimierz

42 Por. Szw. KM Jankowski Wacław

43. Por. Plut. Pion. Domner Lucjan

44 Por. dypl. Szw. KM Ridl Karol

45 Por. 3 szw. Mierzejewski Stanisław, Zmarł przed wojna

46 Por. Szw. zaop Tudziński Edward Szw. zapasowy Por., Londyn

47 Por. Szw. zaop Kołokołow Jerzy, Przeniesiony do 16 p.uł

48 Por. Szw. zaop Woszczyński Jerzy, Przeniesiony do 16 p.uł.

49 Por. Szw.zaop Cegielski Bolesław

50 Por. d-ca szw. Cetnarowski Julian d-ca 2 szw., Zginąl pod Władywostokiem

51 Por. d-ca szw. Lipkowski Antoni, Kpt. Kapitan RAF

52 Por. Szw. zap. Mikołajczyk Stefan Zamordowany w Katyniu Tczew Siostra

53 Por. Szw. zap. Dmowski Ryszard

54 Opr. Biały Zdzisław, w kraju, Warszawa

55 Por. Tatur Stanisław Szw. zapasowy Por. w kraju, Sopot

56 Por. Bordzikowski Konstanty 14 p.uł, Oliwa

57 Por. d-ca plut Janaszek Zbigniew 2 szwadron Por., W kraju

58 Por. d-ca plut. Żywień Wacław, 4 szwadron, Por.

59 Por. d-ca plut. Malawski Zbigniew, Szw. KM, Por., W kraju

60 Por. sędzia Trojanowski Władysław, sędzia, Por., W kraju

61 Por. Adj, d-cy plut. Kowalczyk Marian, Broń pancerna, Rtm. dypl., W kraju

62 Por. d-ca plut. Jaroszewski Adam

63 Por. d-ca plut. Wojnikonis Władysław d-ca szw. pion. Rtm.

64 Por. Myczkowski Stefan

65 Por. Zieliński Przeniesiony do 16 p.uł Oficer 215 p.ul

66 Ppor. d-ca plut. Szafrański Franciszek 4 szw. Ppor. W kraju, Kraków

67 Ppor. d-ca plut. Zakrzewski Leszek 1 szwadron Ppor., Za granicą

68 Ppor. d-ca plut. Lewkowicz Józef Of. ordynans Ppor. Australia – Melbeurn

69 Ppor. d-ca plut. Smoczarski Jerzy 3 szwadron ppor, Zginął w ZSRR

70 Mjr. wet. Lek. Wet. Gomółka Stefan

71 Mjr.wet. Lek.wet., Wężyk

72 Por. med. Lek.wet. Laniewski Maciej

73 Por. med Lek.wet. Siepracki Jan Por. Anglia

74 Por.wet. Lek.wet. Góralewicz, Zginął Oświęcim

75 Por., płatnik, Tomczyk Jan, Zginąl w ZSRR 1939 r.

76 POR. płatnik,  Katra

77 Mjr. Kwaterm., Pawelski Rupert, zginął w Dachau 1941 r.

78 Ppor. Niemczycki Stanisław, 10 psk

79 Mjr. Mag. Paciorkowski

80 Mjr. Mutasiewicz Władysław

81 Por. d-ca plut, Ornas Adam, Kop

82 Mjr. Szw.zap. Calewski Wacław

83 Rtm. d-ca szw. Muszyński

94 Kpt. Med. Lek. med. Radomski Tadeusz Warsz..br. ppanc Mjr. Katyń

95 Por. d-ca szw. Dutkiewicz Feliks Szw. KM Por.. Zginąl

96 Ppor. d-ca pl. Łączn. Deszyński Zbigniew Of. Łączn. Bryg. Por. rez., AK, Zmarł po wojnie

97 Ppor. d-ca Plut. Chrzanowski Tadeusz 1 szwadron Por. rez, AK, Zginął ZSRR

98 Ppor. d-ca plut. Dąbrowski Tadeusz 1 szwadron Por. rez. AK, był uwięziony w Samborze ( przebywał tam także mjr. Hejnich), następnie został wywieziony w głąb ZSRR, ale później dotarł do wojsk gen. Andersa, służył w II Korpusie. Po wojnie por. Dąbrowski wyemigrował do Argentyny. Przed wyjazdem por. Dąbrowski złożył relację na temat ostatnich walk 26 Pułku Ułanów w 1939 r. Pisał o tym rtm.Z.Godyń. 

99 Ppor. d-ca plut. Radziwanowski Bronisław 2 szwadron Por. rez., AK, Zginął 01.09.1939 pod Burkatem

100 Ppor. d-ca plut. Repel Witold 4 szwadron Por. rez. AK Zginął w ZSRR pod Samborem na patrolu

101 Ppor. d-ca plut. Dyakowski Józef Szw. KM Por. rez., AK, Zginął ZSRR

102 Ppor. d-ca plut. Chatisow Jerzy Por. rez., AK, Zginął ZSRR

103 Por. d-ca plut.łączn Strubiński Stefan

104 Ppor. Adiutant. Czarnecki Janusz Ppor. rez

105 Ppor. Adiutant. Wichliński Józef Ppor. rez

106 Rtm. d-ca szw. Drouet Marian

107 Rtm. d-ca szw. Długoszewski Stanisław

108 Por. d-ca szw. Ciąńżyński Kazimierz 1 szwadron

109 Lek. med Spychalski

110 Ppor. Doner

111 Ppor. Rębowski Stanisław

112 Ppor. Wężyk

113 Ppor. Sikusiński

114 Ppor. Wolniewicz

115 Ppor. Raczyński

116 Ppor. Geppert Stanisław

117 Ppor. Rzemiski