ulan2

 

 

W tym dziale przedstawiamy Państwu spis żołnierzy, którym dysponujemy w chwili obecnej.

 

Wielkopolscy ułani Dowódcy pułku:

ppłk Ignacy Mielżyński (1920-1921)płk Ryszard Gieszkowski-Wolff-Plottegg (1924)płk dypl. Roman Abraham (1928-1929)płk dypl. Tadeusz Machalski (1932)płk dypl. Ludwik Schweitzer (1939)

 

Pk. dypl. Ludwik Schweizer - ostatni dowdca puku ppk. dypl. Tadeusz Machalski IV dowdca puku Pk. dypl. dr. Roman Abracham trzeci dowdca Puku
PK. RYSZARD GIESZKOWSKI II DOWDCA PUKU Hr. Mielyski  

 

Oficerowie pułku:

rtm. Janusz Bokszczaninrtm. Zygmunt Młot-Przepałkowskirtm. Włodzimierz Budarkiewicz

Stan pułku na dzień 01.09.1939 roku – wg wiedzy dowódcy pułku w maju 1943 roku

DOWÓDZTWO PUŁKU

D-ca pułku płk dypl. Schweizer Ludwik – złożył broń u Węgrów w Nemetorozsi dnia 02 poździernika 1939 rokuZastępca mjr Hejnich Stanisław – poległ 27.10.1939 w lasach RajtarowiceAdjutant rtm. Miętus Karol – dittooficer ord. ppor. Lewkowicz Józef – ranny w szarży pod Bóbrką 30.10.1939roku. Następnie niewola niemieckalek. med. por. Sierpacki – zaginął 27.09.1939roku pod WładypolemSzef kancelarii wachm.Popiel – zaginął 27.10.1939roku pod WładypolemKwatermistrz rtm. Stelmaszewski Feliks – po rozbiciu taborów 14.09.1939roku pod Wiązownią, niewola niemieckaOficer żywnościowy chor. Michalik Wacław – dittoOficer materiałowy chor. Zakrzewski – dittoLekarz weterynarii ppor. Góralewicz – ditto

SZWADRON GOSPODARCZY

D-ca rtm. Kucharski Tomasz – jak kwatermistrzSzef chor. Miara – ditto

PLUTON ŁĄCZNOŚCI

D-ca ppor. Deszyński – ranny pod Broszkami 26.10.1939roku. Niewola niemieckaSzef st. wachm. Prymus – ditto

I SZWADRON

D-ca rtm. Dziewanowski – jak zastępca d-cy pułku

ppor. Zakrzewski Leszek – jak d-ca pułkuppor. Chrzanowski Tadeusz – zaginął w potyczce pod Dołżycami 01.10.1939rokuppor. Dąbrowski Tadeusz – zaginął 27.09.1939roku pod Władypolem

szef st. wachm. Skotarek – ditto

II SZWADRON

D-ca por. Cetnarowski Julian – ditto

ppor. Janaszek Zbigniew – ranny 15.09.1939roku pod Gończycamippor. Czarnota Stefan – kontuzjowany 26.09.1939roku pod Broszkami. Niewola niemiecka, następnie W.Brytaniappor. Radziwanowski Bronisław – poległ pod Burkatem 01.09.1939roku

szef st. wachm. Rokita Stanisław – ranny pod Burkatem 01.09.1939roku. Niewola niemiecka

III SZWADRON

D-ca rtm. Sliwiński Władysław – zaginął 27.09.1939roku pod Władypolem

ppor. Smoczarski Jerzy – ditto

szef st. wachm. Kosianka – ditto

IV SZWADRON

D-ca rtm. Budarkiewicz Włodzimierz – ranny 26.09.1939roku pod Broszkami.Niewola rosyjska por. Żywień Wacław – niewola rosyjska po stracie konia w szarży pod Bóbrkąppor. Szaflarski Franciszek – ranny 01.10.1939roku w potyczce pod Dołżycami. Niewola niemieckappor. Repel Witold – poległ 27.09.1939roku pod Władypolem

szef st. wachm. Siemieniak – zaginął w lasach Rajtarowice

SZWADRON CKM

D-ca por. Dutkiewicz Feliks – poległ 27.09.1939roku pod władypolem

por. Malawski Zbigniew – zaginął 27.09.1939roku w lasach Rajtarowiceppor.

Dyakowski Józef – poległ 27.09.1939roku pod Władypolemppor. Chatisow Jerzy – jak kwatermistrz

szef chor. Jankowski Józef – zaginął pod Władypolem

Nazwisk dwóch oficerów młodszych 3-go szwadronu wymienionych w miesiącu sierpniu Dowódca pułku nie pamiętał.

Lista odznaczonych Krzyżem Virtuti Militari V Klasy żołnierzy pułku po zakończeniu działań wojennych 1920 roku.

 1. rtm. Janusz Bokszczenin
 2. por. Kazimierz Ciążyński
 3. podch. Marceli Czarnecki
 4. rtm. Stanisław Długoszewski
 5. podch. Marjan Donner
 6. wachm. Teodor Falkowski
 7. chor. Michał Georgie
 8. wachm. Józef  Klimacki
 9. wachm. Jan Ganske
 10. plut. Kazimierz Konieczka
 11. st. uł. Józef Koniński
 12. por. Zygmunt Marszewski
 13. ppłk. Ignacy Mielżyński
 14. s.p. ppor. Stanisław Dembowski
 15. ś.p.uł. Zbigniew Szlagowski
 16. wachm. Stanisław Wieczorek
 17. ppor. Józef Wichliński
 18. st. uł. Michał Maciejewski

 

Przedstawieni do odznaczenia:

 

KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI;

 

rtm. Budarkiewicz Włodzimierz

ś. p. rtm. Miętus Karol

ś.p. por. Dutkiewicz Feliks

por. Janaszek Zbigniew

por. dr. Siepracki

por.  Żywień Wacław

ppor. Chrzanowski Tadeusz

ppor. Czarnota Stefan

ś. p. ppor. Dyakowski Józef

ppor. Lewkowicz Jan

ś. p. ppor. Radziwanowski Bronisław

ś. p. ppor. Repel Witold

ppor. Szaflarski Franciszek

ppor. Zakrzewski Leszek

st. wachm. Berus

st. wachm. Kosianka

st. wachm. Popiel

st. wachm. Prymus

plut. Jaroszewicz

plut. Kwaśnik

plut. Szafek

ś. p. kapr. Jankowski

ułan. Lisiak

ułan Wysocki

- z 9-go DAK-u:

kpt. Czapliński

por. Woropaj

ś. p. ppor. Okulewicz

- z Brygady Wileńskiej:

kpt. Dypl. Kropiński Zenon

rtm. Lichtarowicz Józef

ułan Ulewicz

 

KRZYŻEM WALECZNYCH

Ś. p. mjr. Hejnich Stanisław

rtm. Dziewanowski

rtm. Śliwiński Władysław

por. Cetnarowski Julian

por. Malawski Zbigniew

ppor. Dąbrowski Tadeusz

ppor. Smoczarski Jerzy

podch. Turło

chor. Jankowski Józef

st. wachm. Rokita

st. wachm. Siemieniak

st. wachm. Skotarek

plut. Sokołowski

kapr. Grym

- z artylerii: por. Nowicki

 

Materiał źródłowy: Ludwik Schweizer "Wojna bez legendy" wydana w W.Brytanii w maju 1943