ulan2

 

 

 

26 PUŁK UŁANÓW WIELKOPOLSKICH

im. HETM. K. CHODKIEWICZA, BARANOWICZE

 

ppłk. Dypl. Gruszecki Emil, z-ca d-cy pułku,d-ca dyonu rozpozn. 5 Dyw. II Korpusu,

poległ  w  1944 we Włoszech pochowany w Loretto.

                                                                                                                                                         

ppłk. Plackowski Józef, ofic. w st. spocz. 10 pułku, długoletni oficer 26 pułku ułanów

                                                                                              zginął w Starobielsku

mjr. Hejnich Stanisław z-ca d-cy pułku,                     zginął w Starobielsku

mjr. Calewski Wacław, długoletni adiutant Prezydenta RP, zginął w Starobielsku

mjr. Gajewski Władysław, d-ca KD 20 DP,                 poległ 22.09.1039r

mjr. ks. Aleksandrowicz Antoni, kapelan garn. Baranowicze, zginął w Starobielsku

rtm. Miętus Karol, adiutant,                                            zginął w Starobielsku

rtm. Jadownicki Marian, instruktor CW Kaw.,           zginął w Starobielsku

rtm. Dzierżanowski Henryk, d-ca I szw.,                     zginął w Starobielsku

rtm. Śliwiński Władysław, d-ca III szw.,                      zginął w Starobielsku

rtm. Biełoń Konstanty, w st. spoczy.,                           zginął w Starobielcku

rtm. Płachecki Janusz, w st. spocz.,                           zginął w Katyniu

rtm. Szumski Józef, w st. spocz.,                                 zginął w Katyniu

rtm. Riczka Bronisław, (KOP), d-ca 36 DP,                poległ 23.09.39r pod Jacnią

rtm. Koszarski Stanisław, tabory 20 DP,    zginął 43r w Mińsku, dział. w„Wachlarzu"

rtm. Wojnikonis Władysław, d-ca 9 szw. Pionierów,  zginął w 1939r

kpt. ks. Zakrzeski Jan, kapelan pułkowy,                      zginął w Dachau

por. Cetnerowski Julian, d-ca II szw.,                             zginął w Starobielsku

por. Dutkiewicz Feliks, d-ca szw. CKM,                         poległ 27.09.1939 roku pod Władypolem

por. Mikołajczyk Stefan,                                                     zginął w Starobielsku

por. Żywień Wacław, d-ca I plut. IV szw.,                       zginął w Starobielsku

por. rez. Kułakowski Tadeusz, ofic. kwat.,                    zginął w starobielsku

por. Cegielski Bolesław, d-ca plut. 20 DP,                     zginął w 1939r

por. rez. Lutoborski Adam,                                                zginął w Katyniu

por. rez. Wożniak Zygmunt,                                               zginął w Katyniu

por. lek. wet. Góralewicz Roman,                                     zginął w Oświęcimiu

ppor. Smoczarski Jerzy, d-ca plut. III szw.,                    zginął w Starobielsku

ppor. rez. Radziwanowski Bronisław, d-ca plut. II szw.,  poległ 1.09.39r pod Burkatem

ppor. rez. Repel Witold, d-ca III plut. IV szw.,                  poległ 27.09 39r pod Władypolem

chor. Miara Jan, szw. gosp.,                                               poległ w 1939r pod Łomiankami

st. wachm. Berus Ludwik, torturowany w obozie,        zmarł w 1945r

wachm. Zwoliński,                                                         zamordowany w 1941r w Baranowiczach

wachm. Dylak Tomasz,                                                 poległ w 1939r pod Łomiankami

wachm. Wachowiak Andrzej,                                     poległ w 1939r pod Łamiankami

plut. Atler Aleksander,                                                  zamordowany w 1941r w Baranowiczach

plut. Jaroszewicz Józef,                                              zamordowany w 1941r w Baranowiczach

plut. Fedorowicz Stefan,                                              zamordowany w 1941r w Baranowiczach

plut. Arazny Stanisław,                                                powieszony przez gestapo w rej. Dęblina

plut. Antoszewski Zbigniew,                                      poległ 2.09.39r we wsi Mroczenko

kpr. Zbierski Władysław,                                            poległ 26.09.39r pod Broszkami

ułan Łagut                                                                   poległ w 1939r

ułan Eugeniusz Żurawski                                      poległ 22.09.39 r pod Warszawą wg.               wspomnień rtm. Tomasza Kucharskiego   

 Wykaz strat w NB Kaw. Sporządził

rtm.W. Budarkiewicz z 26 p. uł. dnia 20 stycznia 1983 r

 

OFICEROWIE NOWOGRODZKIEJ BRYGADY KAWALERII

 


 

DOWÓDZTWO BRYGADY  BARANOWICZE

 

płk. Żelisławski Kazimierz, z-ca d-cy brygady,          zginął w Katyniu

mjr dypl. Sołtan Adam, szef sztabu,                             zginął w Starobielsku

mjr dypl. Fiedler Mieczysław, były szef sztabu,         zginął w Starobielsku

mjr Lizoń Włodzimierz, Kom. Gł. Kw.,                           poległ 26.09.39r pod Broszkami

rtm. dypl. Kuczyński Stanisław, oficer sztabu,         zginął w Starobielsku

 

 


 

25 PUŁK UŁANÓW WIELKOPOLSKICH, PRUŻANY

 

ppłk. Stachlewski Bohdan, d-ca pułku, zamordowany 27.09.39r przez Ukraińców we wsi Pnikut

płk. dypl. Morawski Witold, szef szt. Armii Karpaty, b. d-ca pułku, zginął 09.11.44r w Mathausen

ppłk. Kopeć Feliks, d-ca 1 Pułku Kw. KOP., b. d-ca pułku, zginął w Starobielsku

ppłk. Michalski Adam, w st. spocz.,                                        zginął w Katyniu

mjr Cendro Witold, Kwatermistrz,                                           zginął w Katyniu

rtm. Pilinkiewicz Włodzimierz, adiutant, zamordowany 27.09.39r przez Ukraińców we wsi Pnikut

rtm. Zawadzki Wincenty,                               zamordowany przez gestapo

rtm. Radkiewicz,                                             zamordowany przez gestapo

por. Gerlecki Tadeusz, d-ca 1 szwadr., poległ 23.09.39r pod Krasnobrodem

por. Berezowski Hipolit, d-ca plut. ppanc, poległ 23.09.39r pod Krasnobrodem

por. Witkowski Wacław, zamordowany 27.09.39r przez Ukraińców we wsi Pnikut

por Zdanowski Henryk,                    zginął w Katyniu

por. Wanatowicz Bolesław,            zginął w Katyniu

por. Pruszyński Ursyn-Karol,         zginął w Starobielsku

por. rez. Nowicki Roman,                zginął w Starobielsku

ppor. Gędziński Zbigniew,               zginął w Katyniu

ppor. Strutka, d-ca plut cyklistów, poległ 23.09.39r pod Krasnobrodem


4 PUŁK STRZELCÓW KONNYCH ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ, PŁOCK

 

mjr Nowacki Władysław, z-ca d-cy. Pułku,                  poległ w 1939r

rtm. Czarnota Adolf,                                                           zginął w Starobielsku

rtm. Bartosiewicz Adam, d-ca szw. KOP. ROKITNO, zginął w Starobielsku

rtm. Kwiatkowski Jan III,                                                  zginął w Starobielsku

rtm. Śliwiński Michał,                                          poległ w 1939r

rtm. Ignaczak Marceli,                                        poległ w 1939r

rtm. Rasiewicz Mieczysław,                              poległ w 1939r

kpt. lek. wet. Łunkiewicz Czesław,                  poległ w 1939r

kpt. intendent Markiewicz Edward,                 poległ w 1939r

por. Bukowski Tadeusz,                                     zginął w Starobielsku

por. rez. Gorczyński Tadeusz,                           poległ w 1939r

por Mirkowski            ,                                          poległ w 1939r

por. Janik Antoni,                                                 poległ w 1939r

ppor. Betlej Stanisław,                                        poległ w 1939r

ppor. Świerczewski Tadeusz,                           poległ w 1939r

ppor. Eberhart Tadeusz,                                     poległ w 1939r

ppor. Zburski Tadeusz,                                       zginął w Starobielsku

ppor. rez. Rutkowski Mieczysław,                   poległ w 1939r

ppor. rez. Baliński Józef,                                    poległ w 1939r

ppor. Dłuski Zbigniew,                                         poległ w 1939r

podchor. rez. Dragała Jerzy,                              poległ w 1939r

podhor. rez. Waśniewski Tadeusz,                  poległ w 1939r

podhor. rez. Kocięcki Jan,                                  poległ w 1939r

podhor. rez. Szymborski          ,                          poległ w 1939r

chór. Dańczak Tomasz,                                       poległ w 1939r

st. wachm. Godlewski Władysław,                   poległ w 1939r

st. wachm. Milczanowski Stanisław,               poległ w 1939r

wachm. Kuz Władysław,                                     poległ w 1939r

wachm. Moryń Lucjan,                                        poległ w 1939r

wachm. Sobczyk Stefan,                                    poległ w 1939r

wachm. Urmanowski            ,                             poległ w 1939r

wachm. Skrzypczyński Franciszek,                poległ w 1939r

plut. Sobczyk Antoni,                                           poległ w 1939r

plut. Słomiński Franciszek,                               poległ w 1939r

plut. Skrzetko            ,                                           poległ w 1939r

kpr. Zręba stanisław,                                          poległ w 1939r

kpr. Andrzejewski Antoni,                                  poległ w 1939r

st. strz. Mikołajewski Antoni,                            poległ w 1939r

 

Ogółem poległo 137 osób. Wykaz imienny poległych posiadał przy sobie poległy 2-gi adiutant pułku ppor. Eberhart Tadeusz.

 27 PUŁK UŁANÓW im. KRÓLA STEFANA BATOREGO, NIEŚWIEŻ

 

 

 

ppłk. Pająk Józef, d-ca pułku,                            zginął w Starobielsku

mjr Rudnicki Karol, z-ca d-cy pułku,                zginął w Starobielsku

mjr Berg Leopold, kwatermistrz,                      zginął w Starobielsku

mjr Dilenius Karol, wykładowca w CWKaw., zginął w Starobielsku

mjr Walecki Władysław,                                     zginął w Katyniu

rtm. Chmielewski Marian,                                  zginął w Starobielsku

rtm. Gierasiuk Borys,                                          zginął w Starobielsku

rtm. Skrodzki Wacław, adiutant,                      zginął w Starobielsku

rtm. Friesendorf Feliks,                                       zginął w Katyniu

rtm. Kwieciński         ,                                           poległ 26.09.39r pod Broszkami

por. Siebielec Aleksander,                                 zginął w Starobielsku

por. Wiewiórkowski Mieczysław,                    zginął w Starobielsku

por. Olszewski       ,                                              poległ 26.09.39r pod Broszkami

por. Delatur            ,                                               poległ 26.09.39r pod Broszkami

por rez. Jacynowicz Władysław,                     zginął w Starobielsku

ppor. Wiłk Tadeusz,                                            zginął w Starobielsku

ppor. Prądzyński         ,                                       zginął w Starobielsku

ppor. Zaborowski          ,                                     zginął w Katyniu

ppor. Bończa-Pióro Jan,                                    zginął w Katyniu

ppor. Popławski             ,                                     poległ 26.09.39r pod Broszkami

plut. Grygiel Jan, pluton trębaczy,                   zginął w 1940r w Baranowiczach

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 27 PUŁK UŁANÓW im. KRÓLA STEFANA BATOREGO, NIEŚWIEŻ

 

 

 

ppłk. Pająk Józef, d-ca pułku,                            zginął w Starobielsku

mjr Rudnicki Karol, z-ca d-cy pułku,                 zginął w Starobielsku

mjr Berg Leopold, kwatermistrz,                      zginął w Starobielsku

mjr Dilenius Karol, wykładowca w CWKaw., zginął w Starobielsku

mjr Walecki Władysław,                                     zginął w Katyniu

rtm. Chmielewski Marian,                                  zginął w Starobielsku

rtm. Gierasiuk Borys,                                          zginął w Starobielsku

rtm. Skrodzki Wacław, adiutant,                      zginął w Starobielsku

rtm. Friesendorf Feliks,                                      zginął w Katyniu

rtm. Kwieciński         ,                                          poległ 26.09.39r pod Broszkami

por. Siebielec Aleksander,                                zginął w Starobielsku

por. Wiewiórkowski Mieczysław,                    zginął w Starobielsku

por. Olszewski       ,                                              poległ 26.09.39r pod Broszkami

por. Delatur            ,                                               poległ 26.09.39r pod Broszkami

por rez. Jacynowicz Władysław,                      zginął w Starobielsku

ppor. Wiłk Tadeusz,                                             zginął w Starobielsku

ppor. Prądzyński         ,                                        zginął w Starobielsku

ppor. Zaborowski          ,                                     zginął w Katyniu

ppor. Bończa-Pióro Jan,                                    zginął w Katyniu

ppor. Popławski             ,                                     poległ 26.09.39r pod Broszkami

plut. Grygiel Jan, pluton trębaczy,                   zginął w 1940r w Baranowiczach

 


 

 

 9 DYWIZJON ARTYLERII KONNEJ, BARANOWICZE

 

 

 

mjr Małecki Antoni,                                            zginął w obozie Kone

kpt. Wieleżyński Tadeusz, d-ca bat. raz 24 art., poległ 23.09.39r pod Krasnobrodem

kpt. Lilling Jan,                                                    zginął w Starobielsku

ppor. rez. Muchowski Tadeusz,                      zginął w Starobielsku

   

 


 

Wykaz strat w NB Kaw. Sporządził

 

rtm.W. Budarkiewicz z 26 p. uł. dnia 20 stycznia 1983 r