ulan2

 

Lista oficerów pułku przeniesionych do innych pułków i formacji

 

1. Płk.dypl. Roman Abraham – d-ca Bryg. Armii Poznań

2. ppłk. Moszczeński Zygmunt - d-ca pułku

3. ppłk. Wysoki Ludomir – d-ca 4 pułku ułanów

4. mjr. Liszko Stefan – d-ca 6 pułku ułanów

5. mjr. Bokszczanin Janusz – d-ca 10 PSK

6. rtm. Marszewski Zygmunt – d-ca 4 PSK

7. rtm. Zendro Wincenty – kwatermistrz. 25 pułku ułanów

8. rtm. Plackowski Józef – d-ca 10 pułku ułanów

9. rtm. Balasiński Stefan – 3 pułk ułanów

10. rtm. Kapuściński Janusz- d-ca szw.,

11. por. Jankowski Wacław – szw. KM, 7 Pułk Strzelców Konnych

12. por. Tudziński Edward – szw. zapasowy,

13. por. Kołokołow Jerzy – 16 pułk ułanów

14. por. Woszczyński Jerzy – d-ca pl., 16 pułk ułanów

15. por. Biały Zdzisław – d-ca pl., Korpus ochrony pogranicza – Stołpce

16. por. Kowalczyk Marian – broń pancerna, Łańcut

17. por. Jaroszewski Adam – d-ca pl., 2 pułk szwoleżerów.

18. por. Myczkowski Stefan – 10 pułk ułanów

19. por. Zieliński – 16 pułk ułanów

20. por. Tomczyk Jan – płatnik, 9 dywizjon artylerii konnej

21. Niemczycki Stanisław – d-ca pl., 6 bateria pancerna Lwów

22. rtm. Reliszko Alfred – d-ca szw., oficer transp. Nowogródzkiej Brygady Kawalerii

23. mjr. Gomułka Stefan –

24. mjr. Matusiewicz Władysław –

25. por. Ornas Adam – d-ca pl., Korpus Ochrony Pogranicza

26. kpt.med. Radomski Tadeusz, Jerzy – W-wa, broń pancerna