ulan2

 

Lista oficerów pułku na funkcjach poza jednostką macierzystą

 

1. rtm. Bargiel Zygmunt – D-ca KD 21 DP

2. mjr. Borycki Marian – RIK Baranowicze

3. por. Cegielski Bolesław – KD 20 DP

4. por. Cieplak Igor – Sztab Suw. B.K

5. mjr. Gajewski Władysław – d-ca KD 20 DP

6. ppłk. dypl. Gruszeczki Emil – Szef I Armi Karpaty

7. ppor. Hryniewicz Erwin – KD 20 DP.

8. Płk. Dypl. Machalski Tadeusz – Attache milit. Grecja

9. ppor. Manik Tadeusz – KD 22 DP

10. PPOR. Janowski Bolesław – KD 30 DP.

11. mjr. Pawelski Rupert – RIK Tarnopol

12. ppor. r. Prusakiewicz Ignacy – Szw.Szt. Nowogródzka Bryg. Kawalerii

13. rtm. r. Reliszka Zygmunt – Of. Transp. Nowogródzka Bryg. Kawalerii

14. rtm. Riczka Bronisław – D-ca Szw. KOP. Czarków

15. por. Tytus Stanisław – Brygada. Mot.

16. rtm. Tuchołka Włodzimierz –

17. ppor. Zakrzewski Leszek – ofic.. Łącznikowy Nowogródzka Bryg. Kawalerii