ulan2

 

Lista oficerów i podoficerów pułku w niewoli niemieckiej.

 

1. rtm. Stelmaszewski Feliks – 1939-45 r., kwatermistrz pułku

2. rtm. Kucharski Tomasz - d-ca szw. gosp.

3. wachm. Dmochowski Wincenty – Plut. Trębaczy

4. plut. Kopytko Roman – trębacz

5. plut. Rondel Władysław – pluton. Łączności

6. por. Katra Julian – płatnik, niewola, Kraków

7. mjr. Liszko Stefan – kwatermistrz, oflag Myrnak

8. rtm. Plackowski Józef – d-ca szw., oflag Myrnak

9. rtm. Reliszko Alfred – d-ca szw., oflag Myrnak

10. rtm. Kapuściński Janusz – d-ca szw., oflag Myrnak

11. por. Woszczyński Jerzy – oflag Myrnak

12. por. Dmowski Ryszard – oflag Myrnak

13. por. Katra – płatnik, oflag Myrnak

14. ppor. Wichliński Jerzy – adiutant