ulan2

 

Lista oficerów i podoficerów, którzy odeszli na emeryturę do 1.09.1939 r.

 

1. Płk. Gieszkowski – odszedł na emeryturę w1930 r., d-ca pułku

2. ppłk. Stanisław Szantyr – 1926 r., z-ca d-cy

3. Płk Sergiusz, Stanisław Bogunki –

4. mjr. Gołko – 1927 r. kwatermistrz.

5. mjr. Zakrzewski Bartłomiej – 29.11.1931 r.

6. mjr. Wisłoki – 1936 r.

7. rtm. Płachetki Janusz – 1928, adiutant

8. rtm. Biełoń Konstanty – 1930 r. d-ca szw. KM.

9. rtm. SZumski Józef – 1937 r. d-ca szw.

10. por. Domner Lucjan – 1931 r., szw. pionierów

11. por. Mierzejewski Stanisław – 1928 r.

12. mjr. Paciorkowski