ulan2

 

Lista oficerów i podoficerów biorących udział w konspiracji

1. rtm. Bargiel Zygmunt – AK, Warszawa

2. rtm. Budarkiewicz Włodzimierz – AK, Podhale

3. por. Malewski Zbigniew – AK, Lwów, Warszawa

4. st.wachm. Berus Ludwik - Wielkopolska

5. st.wachm. Popiel Stanisław - Śląsk

6. st.wachm. Prymus Jan - Łuków, Piotrków

7. st.wachm.Jarząbkiewicz Kazimierz - Kazimierz nad Wisłą

8. ppor.Deszyński Zbigniew – AK, Warszawa

9. rtm. Koszarski Stanisław – Kedyw, Kresy Wsch. Zamordowany w Mińsku Lit.

10. ppor. Góralkiewicz Roman – Podhale

11. st.wachm. Zwoliński Franciszek – AK, Baranowicze

12. st.wachm. Chudy Szczepan – AK, Baranowicze

13. plut. Ratler Aleksander – AK, Baranowicze

14. wachm. Zalewski Stanisław

15. ppłk. Wysoki Ludomir – AK

16. rtm. Bokszczanin Janusz – AK, Warszawa

17. rtm. Marszewski Zygmunt – AK