Stanisław Janikowski St.Wach. 

 

zdjęcie z 3/III/1921 roku 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich , II szwadron. 

  IMG 0992
  IMG 1007

 Dziadek wstąpił do oddziałów Powstania Wielkopolskiego 7.I.1919 roku i walczył do 13.II.1919 roku, następnie służył w 17 PU do sierpnia 1920 roku. Od 10 VIII 1920 roku przeniesiony do 26 PUW, gdzie walczył w wojnie z bolszewikami. 14.I.1923 roku przeniesiony do 27 PU, gdzie służył do 1936 roku jako podoficer zawodowy.