Jan Barczak - urodził się 19 grudnia 1890 r. w Łąkocinach, powiecie Ostrów Wielkopolski. Ukończył szkołę podstawową i rolniczą w Schwerin (Niemcy). W 1919 r. wstąpił do oddziałów powstańczych, brał udział w walkach o Wschowę, Sulmierzyce i Odolanów jako dowódca kompanii, a później szwadronu. Z chwilą zorganizowania przez rotmistrza hrabiego Ignacego Mielżyńskiego I Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej nr 215, Jan Barczak jako jeden z pierwszych żołnierzy stawił się 9 lipca 1920 r. z własnym koniem na posterunku. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej między innymi o Bobrujsk i Mińsk. Po zakończeniu działań wojennych często wyjeżdżał na ćwiczenia i spotkania koleżeńskie. Asystował dowódcy podczas wizytacji Baranowicz, gdzie stacjonował 26. Pułk Ułanów Wielkopolskich. Był członkiem kapituły Odznaki Pamiątkowej Pułku. 8 czerwca 1920 r. został awansowany na stopień podporucznika Wojska Polskiego, a 17 lutego 1923 r. na stopień porucznika. Do rezerwy odszedł 30 maja 1923 r. Za udział w I wojnie światowej został odznaczony Krzyżem Walecznych, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Medalem Pamiątkowym.

 

thumb_Fot.1-Inspekcja_puku_Leszno_2.06.1921_-_Jan_Barczak_zaznaczony_krzyykiem thumb_Fot.2-_Zdobywcy_nagrd_po_zawodach_hippicznych_kasyno_w_Lesznie-_Jan_Barczak_zaznaczony_krzyykiem thumb_Fot.3-_Zawody_hippiczne_w_Lesznie._Pchor._Jan_Barczak
thumb_Fot.4-_ysica_k._Horodzieji_ppor._Jan_Barczak_zaznaczony_krzyykiem thumb_Fot.4-_ysica_k._Horodzieji_wiczenia_w_celowaniu._Ppor._Jan_Barczak_zaznaczony_krzyykiem thumb_Fot.5-_3_Szwadtron_26_Puku_Uanw_Wlkp._przed_wiczeniami_ppor._Jan_Barczak_zaznaczony_krzyykiem
thumb_Fot.6-_Dyplom_na_Znak_Pukowy_badawane_tym_ktrzy_suyli_w_puLku_co_najmniej_dwa_lata thumb_Fot.7_-_Por._Jan_Barczak_-_dowdca_szwadronu thumb_Fot.8_-_Iwno_14.01.1938_-_uroczystoci_pogrzebowe_Pogrzeb_ppk._hr._Ignacego_Mielyskiego._Wieniec_od_26_Puku_Uanw_nios_por._Jan_Barczak

 Opracowała córka Danuta Łada-Czarnowska