ulan2

 

Major Konstanty Biełoń urodził się w Wasilkowie na Ukrainie w 1891 roku. Po wojnie polsko-bolszewickiej zdecydował się na wyjazd do Polski gdzie wstąpił do wojska. Był m.in. komendantem Szkoły Ciężkich Karabinów Maszynowych w Baranowiczach. Po wybuchu II wojny światowej został skierowany na front. Dostał się do niewoli sowieckiej i trafił do obozu w Starobielsku. Wiosną 1940 roku został zamordowany przez NKWD w Charkowie i pochowany Piatichatkach w zbiorowej mogile.

   25 marca 2011 roku na terenie Zespołu Szkół nr 28 im. Synów Pułku w Warszawie zostały posadzone dwa Dęby Pamięci. W uroczystości wziął udział Waldemar Strzałkowski z Kancelarii Prezydenta RP, który w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego posadził jeden z dębów. Drugi dąb został posadzony przez wiceburmistrza warszawskiego Mokotowa Zdzisława Marka Szczekotę. Młode dęby będą upamiętniać zamordowanych w Charkowie w 1940 roku dwóch polskich oficerów – porucznika saperów Janusza Witolda Jabłonowskiego oraz majora Konstantego Biełonia.