ulan2

7 maja 1920 roku – wyzwolenie Kijowa z rąk bolszewików.

 

Historia z IPN

Faktyczny początek kolejnej fazy wojny obronnej przeciwko bolszewikom, mający formę wyjątkową, bo ofensywy na tereny zajęte przez nich, w tym na Kijów, miał miejsce 25 kwietnia 1920 roku.

Grupami Wojsk Polskich dowodzili: 6. Armią – generał Wacław Iwaszkiewicz (odcinek od granicy z Rumunią do Płoskirowa); 2. Armią – generał Edward Rydz-Śmigły (od Płoskirowa do Połonnego) oraz Grupa Operacyjna dowodzona przez pułkownika Józefa Rybaka, na odcinku od Połonnego do Olewska (miasto polożone na północny-zachód od Żytomierza). Już dwa tygodnie później wojska polskie były w pobliżu Kijowa, m. in. dwa pułki piechoty wielkopolskiej (59. i 60.) oraz 6. pułk piechoty Legionów. Miasto ostatecznie zajęte zostało 7 maja 1920 roku, a dwa dni później, 9 maja 1920 roku odbyła się wspólna polsko-ukraińska defilada wojskowa w wyzwolonym z bolszewickiej niewoli mieście. Dodajmy, że po zakończeniu II wojny światowej data 9 maja została szybko „zagospodarowana” przez Moskwę (i tak jest do dziś) na fetowanie m. in. poprzez ogromne defilady zwycięstwa Stalina w II wojnie światowej.

Rocznica wkroczenia Wojsk Polskich do Kijowa, jak i cała tematyka ogromnego zwycięstwa Polski w wojnie z bolszewikami w latach 1919–1920 od zdobycia nad Polską władzy przez komunistów była zakazana, czyli we wschodniej części Rzeczypospolitej od września 1939 roku, a w całym już Kraju, od 1945 roku. Przez półwiecze komuniści bardzo konsekwentnie fałszowali, a w tym wypadku przede wszystkim przemilczali prawdę o prawdziwej historii Polski, Ukrainy i czerwonej Rosji. Wśród wielu różnych aspektów tej wielkiej wojny, w której Polska wystawiła prawie milionową armię, tematyka samej wyprawy kijowskiej, z krótkotrwały, ale wspaniałym, pięknym sukcesem z 7 maja 1920 roku, była szczególnie mocno skrywana. Dokonanie na niej tego samego zabiegu, co na ogromnej ilości wydarzeń historycznych, od samych kryminalnych biografii Lenina czy Stalina i innych bolszewickich wodzów. Usunięto z nich wszystkie fakty, które nie pasowały do idealnego obrazu poświęcających się dla dobra ludzkości wielkich przywódców. Taki sam zabieg dokonano na historii bolszewickiej Rosji. Nie mogło więc być w niej, przez kilkadziesiąt lat komunistycznych rządów (ponad 70 lat w Sowietach, blisko 50 lat na ziemiach polskich) miejsca naprawdę. A mija dokładnie sto lat od tej wielkiej wiktorii, która mimo późniejszych bolszewickich przewag na froncie, ostatecznie zakończyła się jedną z największych wiktorii w dziejach ludzkości. Polskie zwycięstwo w sierpniu 1920 roku miało bowiem nie tylko kontynentalne, ale globalne  znaczenie. Była to bowiem prawdziwa „wojna światów”, w każdym aspekcie.

 

000479HZNYYYVJ4W-C411 Battle of Niemen Pilsudski i Rydz-Smigly
Polish Army in Kiev 1920 Polish troops in Kiev Russian prisoners after Battle of Warsaw
uid b53aac81ece26e0b971a6b47578657461565273014410 width 1374 play 0 pos 0 gs 0 height 775 unnamed wojna polsko bolszewicka