ulan2

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu

zaprasza

członków i sympatyków do udziału w pielgrzymce autobusowej i           Rowerowym Rajdzie Pamięci Bohaterów Zadwórzańskich

ZADWÓRZEk/Lwowa – sobota - 22.08.2015r. Msza św. polowa przy Pomniku Pamięci "Orląt Lwowskich", w 95 rocznicę bitwy bohaterskiej młodzieży lwowskiej z bolszewicką konnicą Siemiona Budionnego(17.08.1920r)

Cmentarz Obrońców Lwowa- Apel Pamięci Poległych

( zwiedzanie Lwowa lub Żółkwi w ramach możliwości czasowych)

_________________________________________________________________________________________

Informacje i zgłoszenia tel. kom. 608-611-549