ulan2

Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza z siedzibą w Niemczu ul. Pitagorasa 5, 86-032 Niemcz informuje, że w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Nr 1178 z dnia 23.04.2013r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zmienionej decyzją Nr 2362 z dnia 07.08.2013r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy zebrano łącznie 12.552,00 zł.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup:

-      kopii sztandaru patrona Stowarzyszenia, tj. 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich    
im. Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza                                               7.600,00zł,

-      elementów historycznego wyposażenia kawalerzysty z okresu międzywojennego,
rekwizytów do prowadzenia imprez historycznych, patriotycznych i oświatowych         4.952,00zł.

Stowarzyszenie nie poniosło kosztów związanych z przeprowadzoną zbiórką. Całość zebranych ofiar wydatkowano na cele zbiórki.