Koła Rodzin 26 Pułku Ułanów i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii

Stadnina Koni Iwno

Burmistrz Gminy Kostrzyn

Zapraszają

na XXXV obchody

Święta Pułkowego

26 Pułku Ułanów Wielkopolskich

im. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza,

który odbędzie się 24 sierpnia2014r

 

 

Program uroczystości

 

 11.00 - Msza św. w intencji ułanów i ich rodzin w kościele w Iwnie,

             połączona ze złożeniem kwiatów w kaplicy grobowej hr. Mielżyńskich

             i oddanie salwy honorowej przez Poznański Regiment Odprzodowy.

12.30 - Oficjalne powitanie rodzin ułanów i gości przez Dyrektora Stadniny Koni w Iwnie.

            Złożenie wiązanek kwiatów przed tablicą twórcy pułku hr. Ignacego Mielżyńskiego.

13.15 - Spotkanie rodzin żołnierzy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii

            (Bażanciarnia w w Kociałkowej Górce):

          - Obiad (grochówka wojskowa) i podwieczorek

          - Prelekcja historyczna Pana Kazimierza Matyska

          - Koncert chóru "Złota Jesień" z Kostrzyna

          - Konkursy i atrakcje dla dzieci

          - Zwiedzanie Stajni Koni w Iwnie

 

 

 

Historia powstania święta

 
W pierwszych dniach lipca 1920 r. Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski nakazał formowanie armii i oddziałów ochotniczych. Zew „Do broni!" nie przebrzmiewał daremnie w miastach i wioskach polskich.
W urzędzie województwa poznańskiego rotmistrz Ignacy Mielżyński zezwolenie na formowanie ochotniczego pułku kawalerii otrzymał już 13 lipca 1920 r. Pułk miał się tworzyć początkowo przy szwadronie zapasowym 16-go pułku ułanów w Bydgoszczy, został jednak przeniesiony do szwadronu zapasowego 15-go pułku ułanów w Poznaniu.


"Nowo powstający pułk otrzymał nazwę „1-szy Ochotniczy Pułk Jazdy Wielkopolskiej Nr 215".
Napływ ochotników był najlepszym dowodem zapału, jaki ogarnął zachodnie połacie Polski. Już po upływie dwóch tygodni pułk liczył przeszło 400 ochotników, pochodzących z kół ziemiańskich, akademickich i rolniczych, którzy w większej części przybyli z własnemi końmi i rzędem. Byli to bez wyjątku ludzie nie podlegający obowiązkowi służby wojskowej, którzy bądź to mięli za sobą wojnę światową, jako byli żołnierze armii niemieckiej, bądź też byli w wieku 16-18 lat, zupełnie niewyszkoleni."

 
Wyszkolenie pułku napotykało na olbrzymie trudności. Brak instruktorów, rozmaity wiek i poziom wyszkolenia ochotników, wreszcie niedostatek w uzbrojeniu stawiały przed organizatorami pułku ciężkie zadania. W wyniku tego szkolili ochotników podoficerowie byłej armii niemieckiej, nie znający komend ani regulaminu polskiego, radząc sobie jak się dało.
Dnia 12 sierpnia 1920 r. nadszedł z dowództwa okręgu generalnego Poznań telefoniczny rozkaz do odmarszu na front. Wtargnięcie zdążającej do obejścia Warszawy od zachodu 4-ej armii sowieckiej oraz III konnego korpusu na Pomorze stwarzało bezpośrednie zagrożenie Grudziądza i Torunia.
Po zaledwie miesięcznym szkoleniu ochotnicy mieli sprawdzić swe umiejętności i hart ducha w walce na śmierć i życie.
Z zadania tego wywiązali się w 100%.


"Dnia 18 sierpnia 1920 roku oddziały grupy pułkownika Aleksandrowicza rozwinęły atak na Brodnicę zajętą przez poważne siły nieprzyjacielskie. Dzięki bohaterskiej walce naszych żołnierzy, prowadzonych osobiście przez dzielnego pułkownika Aleksandrowicza, który szedł zawsze naprzód przed szturmującymi oddziałami, Brodnica została przez nas opanowana, rozbity zaś nieprzyjaciel poniósł wielką klęskę.
W imieniu służby wyrażam pułkownikowi Aleksandrowiczowi, szefowi jego sztabu, rotmistrzowi Mielży ńskiemu, dowódcom poszczególnych oddziałów, którzy zgodnem współdziałaniem przyczynili się do zwycięstwa, oraz wszystkim oficerom i żołnierzom grupy pułkownika Aleksandrowicza, w szczególności zaś 215-u pułkowi ułanów moje, w imieniu służby, uznanie oraz serdeczne podziękowanie za akcję tak świetnie przeprowadzoną ku chwale polskiego oręża i żołnierza, który ojczystej ziemi bronić będzie do ostatniej kropli krwi.
(—) Simon, Generał-porucznik i D-ca O. Gen."

 
Na pamiątkę pierwszego zwycięskiego boju 18 sierpnia pułk obchodzi swoje święto.

 

image001 image005 image011
  image016   image019   image021
  image025   image030   image034
  image035   image036   image041
  image045   image048   image051
  image054   image057   image061
  image067   image068   image069
  image072   image074   image076
  image079   image080   image086
  image088   image089 image091
 
  image100   image101   image104
  image109   image113   image121
    image124