Jeśli my zapomnimy o Nich to niech Bóg zapomni o nas.

 

 

W dniu 6 kwietnia 2014 w Bydgoszczy O GODZINIE 10.15 w kościele pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników przy ul. KS. Popiełuszki 3 odbędzie się uroczysta msza Święta w 74 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

 

Po Mszy Św. odbędzie się modlitwa pod Krzyżem Katyńskim.

 

foto arch

 Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie...
Zdradzieckim strza
łem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień.

Zwi
ązano do tyłu ręce,
By w obecno
ści kata
Nie mog
ły się wznieść błagalnie 
Do Boga i do
świata. 

Zakneblowano usta, 
By w tej katyńskiej nocy
Nie mog
ły błagać o litość
Ni wezwa
ć znikąd pomocy. 

W podartym jenieckim p
łaszczu 
Martw
ą do rowu zepchnięto
I zasypano ziemi
ą
Krwi
ą na wskroś przesiąkniętą


Feliks Konarski
„Katyń” fragment wiersza.


 

arch 3 arch 556 foto arch 2
foto arch 3 foto arch 5 foto arch 6
  foto arch 7   foto arch 8   foto arch 9
     
     

 

Na podstawie decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku  dokonano wiosną 1940 roku mordu na nie mniej niż   21 768 Polakach. Ofiarami tej zbrodni byli przedstawiciele służb mundurowych, przetrzymywani jako jeńcy wojenni po wkroczeniu wojsk sowieckich 17 września 1939r. oraz cywile bez statusu jeńców.

Do lat 90., władze ZSRR obwiniały za zbrodnie nazistowskie Niemcy. Dopiero 13 kwietnia 1990r, Przyznali się do uczestnictwa w tych wydarzeniach, nazywając je ciężkimi zbrodniami  stalinizmu.

W niedzielę 6. kwietnia 2014r. uczczono w Bydgoszczy ofiary zbrodni katyńkich. Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich Im. Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza miało w tym dniu zaszczyt uczestniczyć w oficjalnych obchodach tej rocznicy. Poczet sztandarowy w składzie Pawełczyk Łukasz, Repczyński Adrian, Łangowski Marek brał udział we mszy świętej w kościele pod wezwaniem Świętych Polskich Braci Męczenników. Po mszy odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem rodzin katyńkich, władz miasta i województwa, przedstawicielstw służb mundurowych, oraz organizacji patriotycznych.

image014 image015 image018
image020 image021 image022
  image023   image027   image030
  image033   image034   image035
  image037   image039   image044
  image046   image047   image053
  image058   image066   image068
  image069   image071   image074
  image087   image093   image099
  image104   image005   image110
  image007   image009   image114
  image010     image012

 Foto Teodor Stefanow